Inne

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego i jego elementów, takich jak fotografie tekst, a także inne treści należą do autorów zdjęć. Utwory znajdujące się na stronie nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody ich autorów, chyba, że są wykorzystywane tylko do użytku osobistego użytkownika strony. Zabronione jest, między innymi, ich kopiowanie, modyfikowanie, linkowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem w celach komercyjnych.

  • fot. Maciej Gajda
  • fot. Adam Depka
  • fot. Adam Depka
  • fot. Jelena Zyntek